Kontaktujte mě již dnes +420 222 981 133 nebo na ciboch@seznam.cz.

MUDr. Miroslav Ciboch

MUDr. Miroslav Ciboch

Více jak 27 let praxe v léčbě parodontopatií. Úspěšně zavedeno přes 31 000 zubních implantátů.

Oficiální poskytovatel zubní péče pro hokejisty na MS v ledním hokeji 2024 v Praze 

Autor tuzemských i zahraničních přednášek, účastník mezinárodní výzkumné práce v implantologii. Praktický školitel v implantologii a parodontologii. Odborné stáže i samostatná praxe v USA, Itálii, Slovensku, Německu. Spoluorganizátor každoročního mezinárodního odborného kongresu v Košicích. Organizátor mezinárodního praktického i teoretického kongresu Bicon.

 • 1986 – udělen titul MUDr.
 • 1986 – 1988 – praxe v ÚVN Střešovice
 • 1991 – 1.testace
 • 1996 – Osvědčení pro vybranou péči v parodontologii
 • 2000 – Certifikace BTLocku Italie pro implantologické konzultační a vzdělávací středisko
 • 2009 –  vedoucí lékaře akreditovaného specializovaného pracoviště II. typu ČSK
 • 2009 – člen WDF (Světová federace zubních lékařů)
 • 2011 – člen EFP ( Evropská federace parodontologů)
 • 2015 – Certifikace pro zavádění fixtur zn. Bicon ( americké krátké zubní implantáty)
 • 2016 – Certifikace pro zavádění fixtur zn. Straumann (švýcarské zubní implantáty)
 • 2016 – získání kapitánské licence od RYA (Královská jachtařská asociace, Anglie)
 • 2020 – Otevření vzdělávacího a doučovacího pracoviště v Praze 5
 • 2023- Povolení zavádět zubní implantáty ICX

Aktuality

Více jak 27 let praxe v léčbě parodontopatií. Úspěšně zavedeno přes 31 000 zubních implantátů.

Oficiální poskytovatel zubní péče pro hokejisty na MS v ledním hokeji 2024 v Praze   

 

Zubní ordinace  MUDr. M. Cibocha získala akreditaci II. typu pro výuku a postgraduální školení v parodontologii.

Pracoviště se nachází v Praze 5 v blízkosti metra “B” stanice Hůrka, adresa: Stomatologie vyhlídka , Suchý vršek 2122.

( Pozn.: v té samé budově sídlí společnost   ” my best care ” jehož reklama je vidět z výstupu z metra. Budova se nachází 100 m za domem, na kterém je reklama. Parkování je možné těsně u budovy na parkovišti na adrese v navigaci ” Ovčí hájek”.  Sjezd na parkoviště z ulice Jeremiášova) 

Splňujeme  nejvyšší hygienické standardy bránící přenosu infekčních chorob. Poskytujeme ochranné pomůcky i pro pacienty. Používáme individuální  výplachovou dezinfekci. Prostory každodenně dezinfikovány ozónem. Personál naočkován proti Covid 19.

 
Pro   objednání prosím využívejte číslo mobilního telefonu. +420 725 319 386  nebo napište : ciboch@seznam.cz

Implantologie

K dnešnímu dni  ( 17. prosinec 2023) MUDr. M. Ciboch úspěšně zavedl přes 31 000 zubních implantátů.

                                                  Oficiální poskytovatel zubní péče pro hokejisty na mistrovství světa 2024 v Praze

Zubní implantáty nahrazují kořeny zubů a po pečlivé analýze se za přísných a přesných podmínek zavádějí do dolní či horní čelistní kosti.

Pomocí implantátů nahrazujeme jeden či více ztracených zubů tak, že není potřeba brousit zuby sousední. Díky implantátům můžeme nahradit všechny ztracené zuby v bezzubé čelisti a využíváme k upevnění snímatelných náhrad.

Zavádíme implantáty pouze špičkových značkových systémů. Zavádíme i tzv. keramické implantáty 

Straumann ( Švýcarsko): tento systém patří dlouhodobě ke třem nejlépe hodnoceným systémům na celém světě. Je vyráběn ze slitin kovů titanu a zirkonia a díky povrchové úpravě je považován za jeden z nejspolehlivějších implantologických systémů na světě.                                                                                            Cena: 31 500 Kč za zavedení implantátu a 18 000 Kč za korunku s abutmentem 

ICX Diamond (Německo): velmi spolehlivý systém, jeden z nejvíce rozšířených   systémů v západní Evropě. Do velmi tvrdé i velmi měkké kosti.                Cena: 24 500 Kč za zavedení implantátu a 18 000 Kč za korunku s abutmentem 

Bicon (USA) : světová jednička z kategorie “krátké implantáty” . V USA přes dvacetpět let zkušeností. S velkým úspěchem používáme hlavně tam, kde je nedostatek kosti, kam z tohoto důvodu nelze bezpečně zavést (bez pomocných operačních výkonů) jiné zubní implantáty.                                                          Cena: 28 500 Kč za zavedení implantátu a 18 000 Kč za korunku s abutmentem 

Keramické implantáty:  od zn. ICX a Straumann zavádíme i keramické implantáty pro pacienty, kteří si nepřejí implantáty z titanových sloučenin a slitin.  Cena: 38 500 Kč za zavedení implantátu a 18 000 Kč za korunku s abutmentem

 


Parodontologie

Více jak 27 let praxe v léčbě parodontopatií. Úspěšně zavedeno přes 31 000 zubních implantátů.

oficiální poskytovatel zubní péče pro hokejisty na mistrovství světa 2024 v Praze

Parodontologické léčby se MUDr. M. Ciboch věnuje od r. 1997

Parodontoza ( parodontitis) je velmi závažné onemocnění zubů, vedoucí k jejich předčasné ztrátě.

V součastnosti je toto onemocnění léčitelné, ale jen za podmínek dodržení předepsaného postupu léčby. Na léčbu neexistuje žádná zázračná pilulka ani vodička

V většině jde o zánětlivý proces, který kolem zubů platí patologické prostory tzv. parodontální kapsy (choboty). léčba spočívá v potlačení zánětu a odstranění parodontálních kapes.

Základní schéma léčby se skládá ze čtyř etap. Každá etapa začíná vyšetřením specialistou. V následné etapě se může pokračovat pouze tehdy, je-li úspěšně ukončena etapa předchozí.

První etapa následuje po vstupním vyšetření. Lékař stanoví předběžnou diagnostiku a návrh léčby. V této etapě, jejíž součástí může být až deset návštěv, se potlačuje zánět dásně (gingivitis) a upravuje se individuální ústní hygiena. Provádí se čištění zubů nad dásní (supragingivální čištění). V této etapě se léčí především specialisté na dentální hygienu. Ukazatel úspěšnosti je index PBI.


Po první úspěšné etapě se v případě provádí úprava měkkých i tvrdých tkání v dutině ústní jako je např. odstranění tahů horní nebo dolní uzdičky, odstranění slizničních vazivových tahů, artikulace chrupu, extrakce nezachranitelných zubů, vložení zubních implantátů, sanace kazů apod.

Do druhé etapy pacienta vstupuje po etapě první. Cílem „druhého“ vyšetření je zhodnotit úspěšnost předchozí etapy a urychlit minulou etapu. Navrhujeme způsob tzv. poddásňového (subgingiválního) čištění. Platí zde, čím účinnější prostředky použijeme, když se snížíme dokonce zcela, že etapa třetí. Na našem pracovišti jsou k dispozici prostředky, které jsou v současné době počítány k nejefektivnějším prostředkům na světě např. laser, vector, subgingivální airflow a ultrazvukový odstraňovač subgingválního kamene, Hyben-X, PRGF apod. V indikovaných případech odebíráme vzorky patogenů k identifikaci jejich DNA. Léčbu provádí lékař a dentální hygienista. Zde jsou nutné minimálně dvě návštěvy léčebné a až tři návštěvy kontrolní.

Třetí etapa se uskutečňuje pouze tehdy, když i po druhé etapě zůstávají parodontální kapsy. Většinou kapsy obsahují chirurgické tyto tzv. řízenou tkáňovou regenerací, kdy čistíme tyto prostory pod kontrolou zraku a vkládáme PRGF s umělou kostí (augmentátem). Chirurgickou terapii provádí zubní lékař – specialista.

Jestliže je léčba úspěšná, musíme dlouhodobě udržovat její výborné výsledky. Protože má onemocnění tendenci první tři roky po ukončení léčby vzplanout, jsou nutné časté kontroly parodontu a minimálně třikrát ročně. Pacient je kontrolován jak lékařem, tak dentální hygienistou. Toto je náplň poslední, čtvrté etapy, která se nazývá reminiscence.

Na našem pracovišti je garantem léčby MUDr. Miroslav Ciboch s více jak 25-ti letou praxí v léčbě parodontopatií, držitel Osvědčení pro vybranou péči v parodontologii.

 

Parodontální mini slovníček

Augmentát – uměle vyrobený materiál strukturou podobnou kosti, který se vkládá do parodontální kapsy nebo do kostního defektu. Často se označuje jako „umělá kost“. V kombinaci s PRGF je použit za nejúčinnější prostředek podporující tvorbu kosti.

DNA identifikace patogenů – jedna z metod k určení druhů patogenů v parodontální kapse. Papírové čepy z odběrového setu, které se vloží do parodontálních kapes se odešlou do specializované laboratoře, která dle DNA mikroorginsmů, které se uchytí na čepech je identifikuje a určuje citlivost na antibiotika.

Gingivitida- zánět dásně. Dáseň (gingiva) je jedna ze čtyř tkání, ze které je složen závěsný aparát zubu (parodont). Některé zahraniční školy tento stav vždy považují za začínající parodontitidu.

Hyben-X – sloučeniny tři organických kyselin, které obsahují síru (síru), u kterých se využívá její „vysoušecí“ (hygroskopická) vlastnost. Po aplikaci do parodontální kapsy se vysuší a tím zabrání vniknutí a namnožení patogenů.

Index PBI – parodontální index, který objektivně určuje sílu zánětu dásně. Udává se v absolutních číslech nebo procentuálně. Čím je vyšší hodnota, tím je silnější. Ideální hodnota je pod 15%.

Laser parodontální – přístroj, který umožňuje velmi efektivně mechanicky čistit a zároveň ničit patogeny v parodontálních kapsách.

Parodont – závěsný aparát zub. Skládá se z dásně (gingivy), vláken a tkání, kam se vlákna upínají, tzn. z povrchu kořene zubu (cementu) a z kosti resp. z její části – kompakty

Parodontální kapsa (chobot) – patologický prostor kolem zubu, který vzniká důsledkem parodontitidy.

PRGF – růstové faktory bohaté na plazmu. Frakce krve, která je složena převážně z krevní plazmy, která je bohatá na hojící (growth) faktory. Získává se po odstředění venózní krve a po její separaci. Spolu s augmentátem se používá k hojení parodontálních a kostních defektů.

Reparace tkáně – zhojení tkáně podobné tkáně, která nahrazuje původní. Např. vazivem (jizvou).

Řízená tkáňová regenerace – zhojení tkáně původní tkáně. Cílem ŘTR v parodontologii je obnovit parodont.

Specialisté na dentální hygienu – dentální hygienista (ka), absolvent (ka) vyšší odborné školy s výukovým programem na dentální hygienu. Jsou oprávněny provádět definované činnosti i v ústech pacienta.

Subgingivální airflow – přístroj, který na mechanické čištění poddásňového prostoru používá speciální písek.

Subgingivální čištění – čištění poddásňového prostoru.

Supragingivální čištění – čištění naddásňového prostoru.

Ultrazvukový odstraňovač zubního kamene – přístroj, který pomocí ultrazvukových vln zubní kámen. S dokonalejšími přístroji, lze odstraňovat supra i subgingivální zubní kámen.

Vector – přístroj, který šetrně pomocí ultrazvukových vln potvrdil supra i sub zubní kámen.

Zubní kámen – zmineralizovaný měkký zubní povlak. Měkký povlak se vytváří na povrchu zubu asi 12 hodin po očištění povrchu zubu. Asi po 24 hodinách se povlak začíná mineralizovat a měnit se na zubní kámen.

Specializovaná dentální hygiena

Specializovaná dentální hygiena

Na našem pracovišti dentální hygienista Martin Ciboch  DiS. provádějí specializovanou terapeutickou dentální hygienu.

Ekaterina Vaciková, DiS.

absolventka Vyšší odborné zdravotnické školy pro dentální hygienu, Praha
8 let praxe v zubní ordinaci

držitelka Certifikátu pro dentální hygienu se zaměřením na léčbu parodontologických a implantologických pacientů

soustavné vzdělávání v odbornosti
aktivně ruský jazyk, český jazyk, anglický jazyk
ordinační hodiny : pátek 9-16 hodin

Martin Ciboch, DiS.

absolvent Vyšší odborné zdravotnické školy pro dentální hygienu, Praha
4 roky praxe v zubní ordinaci
rok studia v zahraničí ( Oslo)
odborné zaměření na problematiku patogenů v ústech

držitel Certifikátu pro dentální hygienu se zaměřením na léčbu parodontologických a implantologických pacientů

soustavné vzdělávání v odbornosti
aktivní český jazyk i anglický jazyk
ordinační hodiny : středa 9-16 hodin

Stomatologie Vyhlídka - Ordinace Dr. Cibocha
Suchý vršek 2122,
Praha 5