Kontaktujte mě již dnes +420 222 981 133 nebo na ciboch@seznam.cz.

MUDr. Miroslav Ciboch

MUDr. Miroslav Ciboch

Více jak 25 let praxe v léčbě parodontopatií.  Úspěšně zavedeno přes 25 000 zubních implantátů.

Autor tuzemských i zahraničních přednášek, účastník mezinárodní výzkumné práce v implantologii. Praktický školitel v implantologii a parodontologii. Odborné stáže i samostatná praxe v USA, Itálii, Slovensku, Německu. Spoluorganizátor každoročního mezinárodního odborného kongresu v Košicích. Organizátor mezinárodního praktického i teoretického kongresu Bicon.

 • 1986 – udělen titul MUDr.
 • 1986 – 1988 – praxe v ÚVN Střešovice
 • 1991 – 1.atestace
 • 1996 – Osvědčení pro vybranou péči v parodontologii
 • 2000 – Certifikace BTLocku Italie pro implantologické konzultační a vzdělávací středisko
 • 2009 –  vedoucí lékaře akreditovaného specializovaného pracoviště II. typu ČSK
 • 2009 – člen WDF (Světová federace zubních lékařů)
 • 2011 – člen EFP ( Evropská federace parodontologů)
 • 2015 – Certifikace pro zavádění fixtur zn. Bicon ( americké krátké zubní implantáty)
 • 2016 – Certifikace pro zavádění fixtur zn. Straumann ( švýcarské zubní implantáty)
 • 2016 – získání  kapitánské  licence od RYA ( Královská yachtařská asociace, Anglie)
 • 2020 – Otevření vzdělávacího a doučovacího pracoviště v Praze 5

Aktuality

Více jak 25 let praxe v léčbě parodontopatií.  Úspěšně zavedeno přes 25 000 zubních implantátů. 

 

Zubní ordinace  MUDr. M. Cibocha získala akreditaci II. typu pro výuku a postgraduální školení v parodontologii.

Pracoviště se nachází v Praze 5 v blízkosti metra “B” stanice Hůrka, adresa: Stomatologie vyhlídka , Suchý vršek 2122.

( Pozn.: v té samé budově sídlí společnost   ” my best care ” jejíž reklama je vidět z výstupu z metra. Budova se nachází 100 m za domem, na kterém je reklama umístěna. Parkování je možné těsně u budovy na parkovišti na adrese v navigaci ” Ovčí hájek”.  Sjezd na parkoviště z ulice Jeremiášova) 

Splňujeme  nejvyšší hygienické standardy bránící přenosu infekčních chorob. Poskytujeme  ochranné pomůcky i pro pacienty. Používáme individuální  výplachovou dezinfekci. Prostory každodenně dezinfikovány ozónem. Personál naočkován proti Covid 19.

 
Pro   objednání prosím využívejte číslo mobilního telefonu.  +420 725 319 386  nebo napište : ciboch@seznam.cz

Implantologie

K dnešnímu dni  ( 1. května 2021) MUDr. M. Ciboch úspěšně  zavedl 25 000 zubních implantátů.

Zubní implantáty nahrazují kořeny zubů a po pečlivé analýze se za přísných a přesných podmínek zavádějí do dolní či horní čelistní kosti.

Pomocí implantátů nahrazujeme jeden či více ztracených zubů tak, že není potřeba brousit zuby sousední. Díky implantátům můžeme nahradit všechny ztracené zuby v bezzubé čelisti a často je využíváme k upevnění snímatelných náhrad.

Zavádíme implantáty pouze špičkových značkových systémů.

Straumann ( Švýcarsko): tento systém patří dlouhodobě ke třem nejlépe hodnoceným systémům na celém světě. Je vyráběn ze slitiny kovů titanu a zirkonia a díky povrchové úpravě je považován za jeden z nejspolehlivějších implantologických systémů na světě.

BTLock (Itálie): velmi spolehlivý systém. Na našem pracovišti máme zavedených přes dva tisíce fixtur s minimálními komplikacemi. Vlastní světový patent na spojení fixtury a abutmentu.

AlfaBio (Izrael) : používáme do velmi nekvalitní kosti a při tzv. okamžité implantaci.

Bicon (USA) : světová jednička z kategorie “short implants” (krátké implantáty). V USA přes dvacet let zkušeností. S velkým úspěchem používáme hlavně tam, kde je nedostatek kosti, kam z tohoto důvodu nelze bezpečně zavést (bez pomocných operačních výkonů) jiné zubní implantáty.

Parodontologie

Více jak 25 let praxe v léčbě parodontopatií.  Úspěšně zavedeno přes 25 000 zubních implantátů.

Parodontologické léčbě se MUDr. M. Ciboch věnuje od r. 1997

Parodontoza ( parodontitis) je velmi závažné onemocnění zubů, vedoucí k jejich předčasné ztrátě.

V součastnosti je toto onemocnění léčitelné, ale jen za podmínky dodržení předepsaného postupu léčby. Na léčbu neexistuje žádná zázračná pilulka ani vodička

V  naprosté většině jde o zánětlivý proces, který kolem zubů způsobuje patologické prostory tzv. parodontální kapsy (choboty). Léčba spočívá v potlačení zánětu a eliminace parodontálních kapes.

Základní schéma léčby se skládá ze čtyř etap. Každá etapa začíná vyšetřením specialistou. V následné etapě se může pokračovat pouze tehdy, je-li úspěšně ukončena etapa předchozí.

První etapa následuje po vstupním vyšetření. Lékař stanovuje předběžnou diagnoza a návrh léčby. V této etapě, jejíž součástí může být až deset návštěv, se potlačuje zánět dásně (gingivitis) a upravuje se individuální ústní hygiena. Provádí se čištění zubů nad dásní (supragingivální čištění). V této etapě se léčbě věnují především specialisté na dentální hygienu. Ukazatel úspěšnosti je index PBI.

Po úspěšné první etapy se v případě nutnosti provádí úprava měkkých i tvrdých tkání v dutině ústní jako je např. odstranění tahů horní nebo dolní uzdičky, odstranění slizničních vazivových tahů, artikulace chrupu, extrakce nezachranitelných zubů, vložení zubních implantátů, sanace kazů apod.

Do druhé etapy pacient vstupuje po zvládnutí etapy první. Cílem „druhého“ vyšetření je zhodnotit úspěšnost předchozí etapy a upřesnit diagnózu. Navrhujeme způsob tzv. poddásňového (subgingiválního) čištění. Platí zde, že čím účinnější prostředky použijeme, tím se zmenší případě dokonce zcela eliminuje etapa třetí. Na našem pracovišti jsou k dispozici prostředky, které jsou v současné době počítány k nejefektivnějším prostředkům na světě např. laser, vector, subgingivální airflow a ultrazvukový odstraňovač subgingválního kamene, Hyben-X, PRGF apod. V indikovaných případech odebíráme vzorky patogenů na jejich DNA identifikaci. Léčbu provádí lékař a dentální hygienista. Zde jsou nutné minimálně dvě návštěvy léčebné a až tři návštěvy kontrolní.

Třetí etapa se uskutečňuje pouze tehdy, když i po druhé etapě zůstávají parodontální kapsy. Většinou tyto kapsy odstraňujeme chirurgicky tzv. řízenou tkáňovou regenerací, kdy čistíme tyto prostory pod kontrolou zraku a vkládáme PRGF s umělou kostí (augmentátem). Chirurgickou terapii provádí zubní lékař – specialista.

Jestliže je léčba úspěšná, musíme dlouhodobě udržet její výborné výsledky. Protože onemocnění má tendenci první tři roky po ukončení léčby vzplanout, jsou nutné časté kontroly parodontu a to minimálně třikrát ročně. Pacient je kontrolován jak lékařem, tak dentálním hygienistou. Toto je náplň poslední, čtvrté etapy, která se nazývá recall.

Na našem pracovišti je garantem léčby MUDr. Miroslav Ciboch s více jak 25-ti letou praxí v léčbě parodontopatií, držitel Osvědčení pro vybranou péči v parodontologii.

 

Parodontální mini slovníček

Augmentát – uměle vyrobený materiál strukturou podobný kosti, který se vkládá do parodontální kapsy nebo do kostního defektu. Často se označuje jako „umělá kost“. V kombinace s PRGF je považován za nejúčinnější prostředek podporující tvorbu kosti.

DNA identifikace patogenů – jedna z metod k určení druhů patogenů v parodontální kapse. Papírové čepy z odběrového setu, které se vloží do parodontálních kapes se odešlou do specializované laboratoře, která dle DNA mikroorginsmů, které se uchytí na čepech je identifikuje a určí citlivost na antibiotika.

Gingivitis- zánět dásně. Dáseň (gingiva) je jedna ze čtyř tkání, ze které je složen závěsný aparát zubu (parodont). Některé zahraniční školy tento stav vždy považují za začínající parodontitis.

Hyben-X – sloučenina tři organických kyselin, která obsahují síru (sulphur), u které se využívá její „vysoušecí“ (hygroskopická) vlastnost. Po aplikaci do parodontální kapsy se defekt vysuší a tím se zabrání vniknutí a namnožení patogenů.

Index PBI – parodontální index, který objektivně určuje sílu zánětu dásně. Udáva se v absolutních číslech nebo procentuálně. Čím je vyšší hodnota, tím je zánět silnější. Ideální hodnota je pod 15%.

Laser parodontální – přístroj, který umožňuje velmi efektivně mechanicky čistit a zároveň ničit patogeny v parodontálních kapsách.

Parodont – závěsný aparát zub. Skládá se z dásně (gingivy), vláken a tkání, kam se vlákna upínají, tzn. z povrchu kořene zubu (cementu) a z kosti resp. z její části – kompakty

Parodontální kapsa (chobot) – patologický prostor kolem zubu, který vzniká důsledkem parodontitis.

PRGF – plasma rich growt faktors. Frakce krve, která je složena převážně z krevní plasmy, která je bohatá na hojící (growth) faktory. Získává se po odstředění venózní krve a po její separaci. Spolu s augmentátem se používá k hojení parodontálních a kostních defektů.

Reparace tkáně – zhojení tkáně podobnou tkání, která nahrazuje tkáň původní. Např. vazivem ( jizvou).

Řízená tkáňová regenerace – zhojení tkáně původní tkání. Cílem ŘTR v parodontologii je obnovit parodont.

Specialisté na dentální hygienu – dentální hygienista (ka), absolvent (ka) vyšší odborné školy s výukovým programem na dentální hygienu. Jsou oprávněny provádět definované činnosti i v ústech pacienta.

Subgingivální airflow – přístroj, který na mechanické čištění poddásňového prostoru používá speciální písek.

Subgingivální čištění – čištění poddásňového prostoru.

Supragingivální čištění – čištění naddásňového prostoru.

Ultrazvukový odstraňovač zubního kamene – přístroj, který pomocí ultrazvukových vln odstraňuje zubní kámen. S dokonalejšími přístroji, lze odstraňovat supra i subgingivální zubní kámen.

Vector – přístroj, který šetrně pomocí ultrazvukových vln odstraňuje supra i sub zubní kámen.

Zubní kámen – zmineralizovaný měkký zubní povlak. Měkký povlak se vytváří na povrchu zubu asi 12 hodin po očištění povrchu zubu. Asi po 24 hodinách se povlak začíná mineralizovat a měnit se na zubní kámen.

Specializovaná dentální hygiena

Specializovaná dentální hygiena

Na našem pracovišti dentální hygienistka E. Vaciková, DiS. a dentální hygienista M. Ciboch, DiS. provádějí specializovanou terapeutickou dentální hygienu.

Ekaterina Vaciková, DiS.

absolventka Vyšší odborné zdravotnické školy pro dentální hygienisty, Praha
8 let praxe v zubní ordinaci

držitelka Certifikátu pro dentální hygienisty se zaměřením na léčbu parodontologických a implantologických pacientů

soustavné vzdělávání v odbornosti
aktivně ruský jazyk, český jazyk, anglický jazyk
ordinační hodiny : pátek 9-16 hodin

Martin Ciboch, DiS.

absolvent Vyšší odborné zdravotnické školy pro dentální hygienisty, Praha
4 roky praxe v zubní ordinaci
rok studia v zahraničí ( Oslo)
odborné zaměření na problematiku patogenů v ústech

držitel Certifikátu pro dentální hygienisty se zaměřením na léčbu parodontologických a implantologických pacientů

soustavné vzdělávání v odbornosti
aktivně český jazyk i anglický jazyk
ordinační hodiny : středa 9-16 hodin

Stomatologie Vyhlídka - Ordinace Dr. Cibocha
Suchý vršek 2122,
Praha 5